Оттегляне от договора за покупка

Продуктът, закупен от нашия онлайн магазин, не отговаря на очакванията ви? Тогава имате възможност да го върнете, без да посочвате причини, в рамките на законовия 14-дневен срок от датата на получаване.

Как да процедирате при връщане на стока

Връщане на стока

Ако искате да върнете стоките, постъпете по следния начин. 

 1. Попълнете и отпечатайте Оттегляне на потребителя от договора за покупка.
 2. Възстановете стоките в първоначалното им състояние. В този случай ще възстановим пълната сума на стоките.
 3. Опаковайте стоките внимателно, за да предотвратите повреда по време на транспортиране. В идеалния случай ги опаковайте в оригиналната опаковка. Не забравяйте да включите подписано оттегляне от договора за покупка.
 4. Изпратете стоките до нашия отдел на адрес:

получател: SHX Trading s. r. o.
улица: Hrusická 3
ПК: 141 00
град: Прага
Чешка република
тел: 00420725359870
info@secupro.bg

Моля изпратете стоките чрез куриерска фирма Спиди и запазете бележката с товарителницата за проследяване на пратката. 

Чести въпроси

Кога е възможно да се използва оттеглянето от договора за покупка, без да се посочва причина?

Ако сте закупили продукта в нашия онлайн магазин като физическо лице (нямате издадена фактурата на фирма), имате право да се откажете от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката, без да посочвате причина, в съответствие с § 1829, алинея 1 от Гражданския кодекс
Можете да се възползвате от това право, ако продуктът не е подходящ за вас или не отговаря на очакванията ви по някаква причина.

Важни въпроси:

 • законът се прилага само за поръчки направени през онлайн магазина. Не за стоки, закупени в физическите магазини.
 • законът се прилага само за физически лица, а не за фирми (ако имате издадена фактурата) 
 • имате 14 дни за връщане от момента, в който стоката ви е била доставена 

Кои продукти не са обхванати от правото на връщане без да се посочва причина

По закон потребителят не може да се откаже от договора: 

 1. при предоставянето на услуги, ако те са били изпълнени с неговото предварително изрично съгласие преди изтичане на срока за отказ и предприемачът е информирал потребителя преди сключване на договора, че в такъв случай той няма право да се откаже от договора 
 2. доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар независимо от волята на предприемача и които могат да възникнат през периода за отказ от договора
 3. при доставката на алкохолни напитки, които могат да бъдат доставени само след тридесет дни и чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независимо от волята на предприемача
 4. при доставката на стоки, които са модифицирани според желанието на потребителя
 5. при  доставката на нетрайни стоки, както и стоки, които са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката 
 6. при ремонт или поддръжка, извършени на място, определено от потребителя по негово искане; това обаче не се прилага в случай на последващи ремонти, различни от заявените, или доставка на резервни части, различни от тези, които се изискват
 7. при доставката на стоки в затворена опаковка, която потребителят е извадил от опаковката и поради хигиенни причини не е възможно да се върне 
 8. при доставката на аудио или видео запис или компютърна програма, ако е нарушила оригиналната им опаковка 
 9. при доставката на вестници, периодични издания или списания 
 10. при настаняване, транспорт, хранене или използване на свободно време, ако предприемачът предоставя тези услуги в рамките на посочения срок 
 11. сключени въз основа на публичен търг в съответствие със закона, уреждащ публичните търгове, или
 12. при доставката на дигитално съдържание, ако то не е доставено на материален носител и е доставено с предварително изрично съгласие на потребителя преди изтичане на срока за отказ и предприемачът е информирал потребителя преди сключване на договора, че в такъв случай той няма право да се откаже от договора 
 13. Изключение правят случаите, при които отказът от договора е изрично уговорен


Обикновено това са:

 • микро слушалки и студентски комплекти, които ги съдържат 
 • продукти, произведени или модифицирани по поръчка 

Кога ще ми върнете парите

Ние ще изпратим парите за стоките по Вашата банкова сметка възможно най-скоро, не по-късно от 14 дни след оттегляне от договора за покупка, но не преди върнатите стоки да бъдат доставени в магазина или обратно в нашия отдел за рекламации (или преди да докажете, че върнатите стоки вече са ни изпратени). Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

Как се изчислява 14-дневният срок

Срокът за отказ от договора трае 14 календарни дни, а не работни дни, и започва на календарния ден след получаването на стоките от потребителя (напр. Ако клиентът вземе стоките в петък, срокът за отказ се изчислява от събота нататък). 

За спазване на срока е решаващо кога е изпратено оттеглянето от договора. По този начин срокът за отказ се счита за спазен, ако потребителят изпрати известие до търговеца по време на оттеглянето, че се оттегля от договора. 

Какво следва ако върна непълна стока, например без аксесоарите?

За да се върне пълната сума на платената покупна цена при връщане на стоката, върнатите стоки трябва да са пълни, т.е. да включват всички аксесоари, които са били част от пакета за продажба. Ако стоките се върнат без аксесоари, имаме право да намалим върнатата сума със стойността на липсващите аксесоари. 

Какво следва ако стоките са повредени при употреба?

Можете да върнете продукта, дори ако е частично повреден, като в този случай обаче ще имаме право да намалим върнатата сума със сума, представляваща намалението в стойността на върнатите стоки, причинено от нейната повреда. 

Продуктът е закупен с фактура, мога ли да се откажа от договора за покупка?

В случай, че сте търговец, т.е. юридическо лице или лице, което е поръчало стоки като фирма или като самоосигуряващо се лице, правната възможност за Отказ от договора за покупка в рамките на 14 дни не се отнася за вас.